Pay-kadry i płace
Poliglota Sp. z o.o. , ul. Zawiszy 32, Rzeszów; tel. kom. 604 454 454

 

     FINANCIAL ENGLISH


Kurs językowy "Financial English" przygotowuje do uzyskania certyfikatu językowego z ICFE. Na kursie odbywają się zajęcia z czytania, konwersacji z lektorem, rozumienia ze słuchu oraz pisania. Na zajęciach jest poruszana tematyka związana z biznesowym jężykiem finansistów. Oto przykładowe tematy, które poruszamy na naszych szkoleniach:

 

→Audyt finansowy

→Finanse i bankowość

→Finanse międzynarodowe

→Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

→Analiza ryzyka inwestycji

Podstawowe zagadnienia z księgowości

→i in.